Youtube Twitter Facebook
TR - EN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bayrak
2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı On line Başvurusu Onaylanan Aday Öğrencilerin Listeleri

Biyoloji Tezli Yüksek Lisans

 

Biyosistem Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

 

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

 

Fizik Tezli Yüksek Lisans            

                                                  

İnşaat Mühendisliği Doktora

 

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

 

Kimya Tezli Yüksek Lisans

 

Makine Mühendisliği Doktora

 

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

 

Matematik Doktora

 

Matematik Tezli Yüksek Lisans

 

Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

 

Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans

 

Açıklamalar

On line başvurusu onaylanan aday öğrencilerin listesi sıralama niteliğinde olmayıp Asil ve Yedek Aday Öğrenci Listesi 18 Ağustos 2016 tarihinde saat 14:00  web sitemizde yayınlanacaktır.

 

Sınav ile alınacak Lisansüstü Öğrencilere Anabilim Dalı Başkanlıklarının Yapacağı Sınav Tarihleri İçin Tıklayınız

 

Bilimsel değerlendirme sınavlarına girmeyen aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

 

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. Maddesi'nin 6. bendinde "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." hükmü yer almaktadır. Bu nedenle ön başvurusu onaylanan aday öğrencilerin başvurduğu programı kazanmaları durumunda kesin kayıtlarının yapılabilmesi için; kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydının silindiğini gösterir resmi bir belgeyi Enstitümüze kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aday öğrenciler, kesin kayıt hakkı kazanmış olsalar dahil; kayıtlı olduğu diğer lisansüstü programdan kaydını sildirmediği takdirde anılan yönetmelik gereği kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

 

 

10.08.2016