Youtube Twitter Facebook
TR - EN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bayrak

Öğrenciler

Askerlik Sevk Tehiri İptal Dilekçesi 

Askerlik Sevk Tehiri Dilekçesi

Bir Alt Programdan Ders Alma

Bir Üst Programdan Ders Alma-Bilimsel Hazırlık Öğrencisi

Bir Üst Programdan Ders Alma-Yüksek Lisans Öğrencisi

Danışman Değişikliği Formu-Öğrenci

Diğer Anabilimdan Ders Alma

Doktora Tez Önerisi Hazırlama

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Talebi

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

Farklı Enstitüden Ders Alma

II. Tez Danışmanı Atama

İntihal Programı Çıktısı Tutanağı

Kayıt Dondurma

Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Formu

İlişik Kesme Formu(Kendi İsteği ile)

Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Klavuz

Mezun Öğrenci İlişik Kesme Formu

Ortalamaya Katılmaması İstenilen Dersler

Özel Öğrenci Olarak Alınan Derslerin Saydırılması

Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma

Program Dışı Alınan Derslerin Saydırılması

Seminer Yazım Kılavuzu

Tez Ön İnceleme Dilekçesi

Tez Savunma Sınavı Akış Çizelgesi

Tez Yayınlanma İzin Formu(Kütüphane)

Tez Yazım Kılavuzu

 

Not: Tüm formlardaki bilgilerin Word,Excel yazılımı ile doldurulmasına dikkat edilmelidir.