Youtube Twitter Facebook
TR - EN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bayrak

Öğretim Üyeleri İçin Formlar

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacak Öğrenciler ve Alacağı Dersler

Danışman Atama Formu

Danışman Değişikliği Formu-Akademik Personel

Doktora Tez İzleme Komite Önerisi-Danışman Dilekçesi

Doktora Tez İzleme Komitesi Kararı

Doktora Tez İzleme Komitesi Kararı-Üst Yazı

Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi-Üst Yazı ve Kurul Kararı

Doktora Tez İzleme Raporu

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Sonucu-Üst Yazı

Doktora Yeterlik Değerlendirme Tutanağı

Doktora Yeterlik Komite Kararı

Doktora Yeterlik Komite Önerisi

Doktora Yeterlik Sınav Jüri Kararı Dilekçesi

Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Evrakları-Üst Yazı

Ek Ders Ücret Bildirim Formu

II. Tez Danışmanı Atama

İntihal Programı Çıktısı Değerlendirme Sonucu Tutanak Formu

Öğretim Üyesi Diğer Birimlerde Yönettiği Sınav Tarihleri İle İlgili Form

Öğretim Üyesi İçin Ders Telafi Formu

Seminer Tutanağı ve Katılım Listesi

Sınav Ücret Formu

Sınav Yoklama Tutanağı Formu

Tez Değerlendirme ve Kişisel Rapor

Tez Düzeltme Formu

Tez Onay Sayfası

Tez Önerisi Hazırlama Formları

Tez Savunma Değerlendirme Tutanağı

Tez Savunma Sınav Tutanağı ve Katılım Listesi

Tez Savunma Sınavı Jüri Oluşturma

Danışmanın Teze Şekil ve İçerik Olarak  Uygun Görüşü

Ders Telafi Dilekçesi

Not: Tüm formlardaki bilgilerin Word,Excel yazılımı ile doldurulmasına dikkat edilmelidir.