Youtube Twitter Facebook
TR - EN

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bayrak

Öğretim Üyeleri İçin Formlar

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanacak Öğrenciler ve Alacağı Dersler

Danışman Atama Formu

Danışman Değişikliği Formu-Akademik Personel

Doktora Tez İzleme Komite Önerisi-Danışman Dilekçesi

Doktora Tez İzleme Komitesi Kararı-Üst Yazı

Doktora Tez İzleme Komitesi Kararı-Üst Yazı

Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi

Doktora Tez İzleme Raporu

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Sonucu-Üst Yazı

Doktora Yeterlik Değerlendirme Tutanağı

Doktora Yeterlik Komitesi Kararı

Doktora Yeterlik Komitesi Önerisi

Doktora Yeterlik Sınav Jüri Kararı Dilekçesi

Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Evrakları-Üst Yazı

Ek Ders Ücret Bildirim Formu

II. Danışmanı Atama

İntihal Program Çıktısı Değerlendirme Sonucu Tutanağı Formu

Öğretim Üyesi Diğer Birimlerde Yönettiği Sınav Tarihleri İle İlgili Form

Öğretim Üyesi İçin Ders Telafi Formu

Seminer Tutanağı ve Katılım Listesi

Sınav Ücret Formu

Sınav Yoklama Tutanağı Formu

Tez Değerlendirme ve Kişisel Raporlar

Tez Düzeltme Formu

Tez Onay Sayfası

Tez Önerisi Hazırlama Formu

Tez Savunması Değerlendirme Tutanağı

Tez Savunma Sınavı Tutanağı ve Katılım Listesi

Tez Savunma Sınavı Jüri Oluşturma

Danışmanın Teze Şekil ve İçerik Olarak Uygun Görüşü

Ders Telafi Dilekçesi

Not: Tüm formlardaki bilgilerin Word,Excel yazılımı ile doldurulmasına dikkat edilmelidir.